Як лiцензувати програмне забезпечення Microsoft?

Що таке лiцензiя на програмне забезпечення?

Програмне забезпечення захищене законами про авторськi права. Microsoft продає лiцензiї, якi дають право на використання свого програмного забезпечення та регулюють умови використання. Як можна використовувати ПЗ, кiнцевi користувачi можуть дiзнатися з:

 • Угоди кiнцевого користувача для ОЕМ-версiй продуктiв;
 • Угоди кiнцевого користувача для коробкових продуктiв;
 • Умов використання продуктiв Microsoft для програм корпоративного лiцензування.

Iнструменти легалiзацiї:

 • Коробкова версiя продукту (Full Package Product), що продається у роздрiбних торговельних мережах;
 • Попередньо встановлене ПЗ (OEM) придбане разом iз новим комп’ютерним обладнанням;
 • Програми корпоративного лiцензування (Open License, Open Value, Enterprise Agreement).

Де придбати:

Корпорацiя Microsoft не продає лiцензiї на програмне забезпечення напряму кiнцевим користувачам i не регламентує вартiсть для кiнцевих користувачiв. Продукти Microsoft реалiзуються лише через авторизованих партнерiв. Для того, щоб дiзнатися точнi цiни та умови поставки, а також пiдiбрати найвигiднiший варiант придбання лiцензiй Microsoft, потрiбно звернутися до торговельного посередника Microsoft — "Компанії "Уні-Сервіс" за номером телефону: (032) 242-61-63, 0676756145.

Як орендувати:

 • Пiдписання договору iз постачальником послуг, який має активну угоду Service Provided License Agreement;
 • Програми корпоративного лiцензування (Open Value Subscription, Enterprise Agreement Subscription).

Як легалiзувати вже встановлене ПЗ:

Легалiзацiя настiльної операцiйної системи Windows:

 • Рiшення з легалiзацiї Get Genuine Kit: краще пiдходить органiзацiям з невеликою кiлькiстю ПК i тим, хто хоче мати можливiсть звернення до служби пiдтримки Microsoft;
 • Рiшення з легалiзацiї Get Genuine Solution: рекомендоване органiзацiям з кiлькiстю ПК для лiцензування вiд 5, готовим до роботи на умовах програми корпоративного лiцензування, яка дозволяє оптимiзувати витрати на лiцензiї i пiдтримку, i обирати додатковi опцiї з розвитку i обслуговування бази лiцензiй.

Легалiзацiя iнших програмних продуктiв (за виключенням настiльної операцiйної системи Windows):

 • Всi програми корпоративного лiцензування.

Огляд програм корпоративного лiцензування:

 • Open License, Open Value, Enterprise Agreement: придбання постiйних лiцензiй (iз необмеженим термiном дiї) на програмне забезпечення для корпоративних клiєнтiв, освiтнiх закладiв i державних установ. Для участi в програмi потрiбно замовити мiнiмум 5 лiцензiй на продукти Microsoft у будь-якому наборi для програм Open License i Open Value, а для програми Enterprise Agreement – лiцензувати бiльше 250 комп’ютерiв.
 • Open Value Subscription i Enterprise Agreement Subscription: передплата на використання програмного забезпечення (термiн дiї лiцензiї обмежений). Платежi здiйснюються раз на рiк. Пiсля закiнчення термiну дiї угоди (3 роки) можна викупити лiцензiї, перетворивши їх на постiйнi, продовжити угоду (на додатковий термiн) або припинити її (в цьому разi слiд видалити програмне забезпечення з комп’ютерiв).

Переваги лiцензування:

 • Економiя грошей: можливiсть скористатись програмами знижок, створити найбiльш оптимальний набiр ПЗ саме для Вашої органiзацiї, заощадити кошти на навчаннi персоналу та технiчнiй пiдтримцi.
 • Зниження юридичних ризикiв: недотримання умов використання ПЗ може спричинити за собою штрафи та iншi витрати. Крiм цього, керiвники можуть нести персональну громадянську i навiть кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення авторських i сумiжних прав у своїй органiзацiї.
 • Технiчна пiдтримка: можливiсть скористатися цiлодобовою технiчною пiдтримкою безпосередньо вiд виробника Вашого ПЗ, щоб вирiшити будь-якi труднощi.
 • Оновлення та найостаннiшi версiї програм: Оновленi версiї, зазвичай, мiстять i новi можливостi, якi можуть допомогти Вам бiльш ефективно керувати бiзнесом.

Спецiальнi пропозицiї:

 • Лiцензувавши весь комп’ютерний парк, можна одержати вигiднi цiновi умови (програма Open Value company-wide).
 • Передбачено рiзнi рiвнi знижок залежно вiд кiлькостi придбаних лiцензiй на програмне забезпечення та комп’ютерiв на пiдприємствi.