Нове в редакції 2.12.2 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.2 виправлені виявлені помилки.

 • У підсистемі «Договірна ціна» видаються нові вихідні документи «Реєстр кошторисів вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт». Вартість кожної позиції обладнання в цих документах наведена кошторисна (з урахуванням нарахувань).
 • У підсистемі «Підрядник» для позицій Акту КБ-2в реалізована можливість задавати кількість арифметичним виразом.
 • На виконання рекомендацій Мінрегіону України на адресу «Асоціації розробників та розповсюджувачів кошторисних програм» (листи № 7/15-8604 від 25.04.2013) надана можливість формування інформаційного блоку даних в застарілому форматі ІБД-2. До уваги користувачів: ІБД-4, реалізований в АВК-5 редакції 2.12 і в інших програмних комплексах, виводить інформації про будівництво, приблизно, на 30% більше, ніж ІБД-2, що забезпечує, відповідно, більш точний збіг результатів програми-джерела і програми-приймача кошторисних даних.

Нове в редакції 2.12.1 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.1 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.0

Додатки

1. Змінена середньомісячна зарплата в тарифних сітках № 6,7,8,9,10.

2. У нормативну базу додані:

 • ресурсні елементні кошторисні норми СОУ Б Д.2.4-33397626-001: 2013 "Пристрій захисного шару залізобетонних стовпів і колон із застосуванням спеціальних ремонтних сумішей" IZO-Моноліт ", затверджені Наказом ТОВ" ІТП Моноліт-Груп "від 21.01.2013 № 3 / 21-13 та узгоджені Мінрегіонбудом;
 • зміни до ресурсні елементні кошторисні норми СОУ МПП 03.080.10-333 на роботи з технічного обслуговування і ремонту устаткування і пристроїв загального призначення:
 • частина 5 "Вулканізаційні роботи";
 • частина 6 "Ремонт трубопроводів";
 • частина 7 "Ремонт запірної арматури".

Перелік друкарських помилок див. лист ТОВ НТЦ "Екоремонт" № 16-Е / 2 від 15.04.2013р.

 • Внесено усереднені показники вартості машин і механізмів для будівництв Мінпромполітики станом на 01.01.2013 року.
 • Введено ознаку відмови від виведення в екрані Списку будівництв автоматичної частини примітки.
 • Додано нові числові параметри Н125 - Н132, що дозволяють змінювати трудовитрати і зарплату в тарифних сітках № 21 і № 22.
 • Уточнено пошук в НДІ по контексту.
 • Екран "Підсумкові дані" для розрахунку транспортних витрат матеріалів структурований і зроблено інтерактивним.

Виправлення та зміни

Список будівництв

 • Не працювало сортування за приміткою.
 • рахувалась провізна плата для відстані від 70 до 100 км.
 • У деяких випадках при введенні ІМ попередніх редакцій таблиця перевезення будівельних вантажів містила дані тієї редакції, в якій була створена ІМ. Для того, щоб в таблицю перевезення внести дані вибраного рядка для розрахунку прямих витрат, потрібно, або увійти в таблицю перевезення будівельних вантажів і натиснути кнопку очистити, або повторити введення цієї ІМ.).
 • Не працювала підсистема "ресурси" для будівництва, яка містить тільки спеціальні ресурси.
 • При встановлених параметрах сортування в списку будівництв, відмінних від "сортування реєстраційних номерів по зростанню" будівництва, які створювалися при копіюванні, були зіпсованими.

Об'єктні кошториси

 • Усунена помилка копіювання декількох об'єктів одночасно.
 • При заморожуванні об'єкта в екрані списку об'єктів не обнулювалась вартість (не враховувались кошториси в явному вигляді).

Локальні кошториси

 • Усунена помилка в кошторисі на придбання обладнання, що виявляється при заданій ознаці друку числових параметрів.
 • При скиданні ознаки "розморозити" у позиції кошторису на придбання обладнання встановлювалась ознака кошторису "зимова". Після цього потрібно було тестувати будівництво.
 • Ознаки друку числових параметрів призводило до псування кошторису. Якщо поза текстом ЛЗ задати ознака друку, а в позиції задати НП, то стройка псувалася.
 • У вихідному документі ЛЗ не друкувався будівельний об'єм і одиниця виміру будівельного об'єму.
 • Не друкувалися локальні "відомість ресурсів" і "підсумкова відомість ресурсів", якщо локальний кошторис містив тільки спеціальні ресурси.
 • Не перераховувалися арифметичні вирази при підрахунку кількості в позиції локального кошторису у разі внесення користувачем змін в ці вирази.
 • У екранному документі локального кошторису не змінювалась зарплата машиністів при завданні числового параметра Н27.
 • При відмові від редагування примітки, відділу, розділу зміни все одно вносились.
 • При візуалізації списку локальних кошторисів в режимі "відмова від автоматичної нумерації" неправильно формувався автоматичний номер локального кошторису.
 • Неправильно формувався масив енергоносіїв машин 2-ї частини у вихідних документах "Підсумкова відомість ресурсів поставки Замовника" і "Підсумкова відомість ресурсів поставки Підрядника".
 • У списку ресурсів норми не відображалась витрата на позицію для ресурсу "за проектом".
 • При заморожуванні ЛЗ в явному вигляді в екранному документі не обнулювалась вартість.
 • Відновлена робота ознаки "відмова від друку варіанту ціни ресурсу для позицій типу ресурс у вихідних документах".

Ціни ресурсів будови

 • Уточнено наявність пунктів меню відомості цін ресурсів будови у разі порожнього розділу.
 • Усунена помилка при створенні варіанту ціни при коригуванні обгрунтування ціни.
 • Відновлена можливість вставки з буфера в текстові поля екранів коригування ціни ресурсу.
 • При копіюванні позицій з будівництва, на яку діє регіон, ціна, яка визначається регіоном, не враховувалася.
 • При введенні ІМC будівництв, на які діяв регіон, що не скидалась ознака "Ціна ресурсу визначена регіоном".
 • При розрахунку транспортних витрат з виділенням трудовитрат виправлені помилки візуалізації витрат мастильних речовин і трудомісткості перевезення на одиницю виміру.

Ресурси суб'єкта

 • При глобальних коригуваннях ресурсів зі списку ресурсів не оброблялися машини 2-ї частини.

Перетворення

 • При перетворенні текстової позиції на обладнання нарахування вносилися на обсяг, а не на одиницю виміру.

Регіони

 • Усунена помилка при введенні текстового файлу цін регіону.

Інші функції

 • Не зберігались вибрані маршрути для папок введення/виводу в інших функціях.

Підрядник

 • Не випускалися вихідні документи "Акт з розрахунком одиничної вартості" і "Акт з виділенням матеріалів"; відкрита можливість завдання загальношахтних витрат в Акті КБ2в.

Нове в АВК-5 редакції 2.12.0 в порівнянні з редакцією 2.11.6

У редакції 2.12.0 в підсистемі «Підрядник» відсутня діюча в редакції 2.11.6 можливість виконувати ув'язку ресурсів-матеріалів з даними бухгалтерії. Користувачі, що впровадили в постійну практику будівельної фірми автоматизовану ув'язку ресурсів засобами АВК-5, повинні поки утриматися від переходу до редакції 2.12.0. Розробники АВК-5 планують завершити налагодження і дослідну експлуатацію нового модуля ув'язки у складі редакції 2.12 протягом найближчих 2-х місяців - буде реалізована можливість за вихідними даними одного файлу бухгалтерії пов'язувати ресурси декількох об'єктів, накопичення єдиного Довідника відповідності для групи об'єктів і будов, ув'язка ресурсів на стадії Договірної ціни, актуалізація цін ресурсів та ін

ОВД - Оформлення Вихідних Документів

 • У редакції 2.12.0 користувач має можливість, за своїм розсудом, змінювати найменування, написи, і підписи основних вихідних документів. На рівні «Інших функцій» можна заздалегідь підготувати кілька варіантів оформлення одного і того ж документа, а потім застосовувати для будови потрібний варіант. Ці зміни програма запам'ятає як індивідуальні варіанти форм документа. Потім вони можуть використовуватися багато разів.
 • У екрані Списку вихідних документів будови можна редагувати ОВД. Також (за аналогією з Блоком настройки) можна оновити вміст ОВД будівництва на підставі даних з «Інших функцій».
 • Апарат ОВД в редакції 2.12.0 застосуємо до Акту КБ-2, Довідці КБ-3, M29, KБ6, Комерційного Кошторису об'єкту, Додаткового локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку і до Договірної ціни.

ВАРІАНТИ СЕРЕДОВИЩА ЦІНОВОГО ОТОЧЕННЯ

 • Колишній апарат збереження цінового оточення скасований.
 • Введена можливість вибирати для будови певний варіант середовища цінового оточення. У вкладці «Ціни» пункт «Вибір даних для розрахунку прямих витрат" візуалізуються шифр редакції, дата її введення в експлуатацію і примітка, в якому описується прийнятий рівень цін для кожного рядка.
 • Для знову створюваних будівництв номер варіанта середовища заданий за замовчуванням - для поточної редакції.

Варіант середовища Варіант середовища цінового оточення включає в себе наступні елементи: дата ідентифікації варіанту середовища цінового оточення; параметри тарифних сіток (середньомісячна зарплата, середній розряд, середньомісячна тривалість робочого часу, міжрозрядні коефіцієнти); параметри для нарахувань на обладнання; числові параметри; дані про провізну плату; ціни енергоносіїв для звичайних і дорожніх машин; усереднені дані про ціни ресурсів (відпускні ціни для матеріалів і устаткування, ціна перевезення С311 без урахування зарплати машиніста, амортизація, оснастка, ремонт та перебазування для машин С2 .. -).

КОПІЮВАННЯ. Відкрита можливість копіювання позицій, локальних кошторисів, об'єктів з будь-якої підсистеми у будь-яку іншу підсистему. Користувач повинен вибрати підсистему для копіювання і встановити необхідний режим обліку цін і числових параметрів. При копіюванні з підсистеми підрядник може вибрати режим формування об'ємів і тип обліку - по нормі або по факту.

НОВІ ВИХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 • Про "Договірну ціну". У складі вихідних документів з'являться нові документи: "Локальні кошториси об'єкту на правах Договірної ціни" і "Об'єктний кошторис на правах Договірної ціни". У цих документах, додатково до локальних кошторисів об'єкту(чи до об'єктного кошторису), приведені і усі рядки таблиці Договірної ціни, а також відповідні написи і підписи. Договірна ціна за своїм основним підсумком автоматично включатиме рядки вартості устаткування, що придбалося підрядником, якщо таке передбачається, - з урахуванням відповідного ПДВ, Всього устаткування з ПДВ і Разом Договірна ціна. Для "Договірної ціни" і Акту КБ-2В в "главу 16" введені спеціальні пункти витрат розрахунку ПДВ на повернені матеріали, матеріали постачання замовника(з відповідними вбудованими розрахунками). Ці розрахунки актуальні у тому випадку, якщо не на усі ці матеріали нараховується ПДВ. Для "Договірної ціни" і Акту КБ-2В в "главу 17"("за підсумком") введена витрата, що автоматично розраховується, "Устаткування постачання підрядника". Тут же введена витрата "ПДВ на устаткування постачання підрядника".
 • Список вихідних документів підсистеми "Кошторисні документи" доповнено "Відомістю кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускового комплексу (або черга) будівництва". Відповідно, при створенні нових будівництв передбачено створення будови виду «Пусковий комплекс» на базі існуючої забудови.
 • У Вихідних документах підсистеми "Кошторисні документи" реалізована можливість випуску документу "Внутрішньобудівельний титул будівництва". Відповідно, при створенні нових будівництв передбачено створення будівництва виду "Пусковий комплекс" на базі існуючого будівництва. Він складатиметься в АВК- 5 на основі будівництва, наявного в "Кошторисних документах" і будівництва, що відповідає їй, в "Договірній ціні". До вихідного документу додається Пояснювальна записка, що ілюструє процес складання "Внутрішньобудівельного титулу будівництва".
 • Реалізовано створення вихідного документу "Відомість об'ємів робіт"(на підставі Додатків Д і Е до ДБН А.2.2-3-2012 Склад і зміст проектної документації на будівництво).
 • Надана можливість видачі "Комерційного кошторису" в підсистемах "Договірна ціна" і " Підрядник".
 • Для будівництва Укравтодору в підсистемі Договірна ціна передбачений вихідний документ "Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси"(Додаток Би СОУ 42.1-37641918-085 : 2012).
 • Введено групове введення інформаційних моделей в підсистемах "Кошторисні документи" і "Договірна ціна".
 • Розширений склад Підсумкових вартісних параметрів в усіх підсистемах.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 • Для розрахунку заробітної плати вказана середньомісячна тривалість робочого часу на 2013 рік - 166,83 чол-год.
 • Введено дві нові тарифні сітки: N 21 - для робіт, виконуваних на поверхні шахт (рудників) (для підприємств з видобування уранових руд); N 22 - для підземних гірничо-капітальних робіт (для підприємств з видобування уранових руд).

ЦІНИ РЕСУРСІВ

 • Про ПДВ. У екрані ресурсів будови (у підрядника - ресурсів об'єкта) введена можливість відзначати ресурси (матеріали, обладнання, машини) ознакою "вартість, на яку не нараховується ПДВ". У позиціях Підсумкової відомості ресурсів вказуються (в тому числі) вартості, на які не нараховуються ПДВ. Тут же для таких вартостей наведені підсумкові суми по розділах ресурсів і по будові в цілому. Вбудовані розрахунки ПДВ за будівництво або в Акті КБ-2в автоматично враховують вартість ресурсів, на які не нараховується ПДВ.
 • Дана можливість задати вартість енергоресурсу дорівнює нулю. При цьому, при накопиченні витрат енергоресурсів для ІВР енергоресурси з нульовою ціною не враховуються.

НАРАХУВАННЯ НА ОБЛАДНАННЯ

 • Змінено порядок завдання нарахувань на обладнання.
 • Параметри для нарахувань на обладнання задаються користувачем на рівні будови («Ціни»), а потім, при необхідності, можуть бути уточнені в екрані ціни конкретного обладнання. У цьому екрані може бути заданий і спосіб розрахунку транспортних витрат, в тому числі і перевезення транспортом підрядника (з виділенням трудовитрат).
 • Нарахування на обладнання входять у перелік елементів, які утворюють варіант ціни ресурсу.
 • Змінено порядок завдання нарахувань на не вмонтоване обладнання. У екрані розрахунку ціни обладнання введена ознака не вмонтоване обладнання ця ж ознака введена і в Підсумкові відомості ресурсів.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ

 • Реалізований розрахунок вартості перевезення будівельних вантажів автотранспортом підрядника за офіційною методикою, викладеною в Наказі №43 Мінтранс України "Норми витрати палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" з урахуванням Змін Наказу Мінінфраструктури №36 від 24 січня 2012 року, що дозволяють більше диференційовано враховувати умови експлуатації автомобіля.
 • Користувачеві надана можливість розрахунку вартості перевезення і згідно ДСТУ-Н Би Д.1.1-9: 2011.

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 • Введений додатковий режим перегляду позицій локального кошторису - повний екран. У режимі "повний екран" зникає панель згори(з найменуваннями будівництва, об'єкту, локального кошторису), панель знизу( з підсумками), а тексти в шапці таблиці замінюються номерами граф.
 • У екрані "Список позицій локального кошторису" додані два пункти меню : Вихідні документи; Вклад виділених позицій в Підсумок( цей пункт меню замінив кнопку " Разом").
 • Введена можливість заморожування локальних і об'єктних кошторисів в РСР і ДЦ. У вихідних документах такі кошториси не враховуються, при перенесенні в підсистему " Підрядник" або копіюванні вони ігноруються, для них активний тільки пункт меню " розморожування". При розморожуванні локальних кошторисів раніше заморожені в них рядки локального кошторису не розморожуються.
 • У списку локальних кошторисів найменування локального кошторису, заданого в явному виді, відображається курсивом.
 • Якщо об'єм позиції заданий користувачем формулою, то в екранному і вихідному документі "Список позицій локального кошторису" до найменування цієї позиції дописується формула розрахунку кількості(з нового рядка) при завданні відповідної Ознаки.

ЕКРАН СПИСКУ БУДІВНИЦТВ

 • Введення дат складання цін для Звідного кошторисного розрахунку(Договірної ціни) і локальних кошторисів перенесене в екран "параметри і реквізити будівництва". Відповідні колишні пункти меню ліквідовані.
 • У графу Примітка виводяться два тексти: автоматично - інформація про застосоване у будівництві цінове оточення, інформація про введення ІМСС попередніх редакцій, інформація про введення з ІБД; інформація, занесена користувачем.
 • У параметри сортування Списку будівництв додані: сортування по примітці(ручна частина); сортування по убуванню реєстраційного номера.
 • При створенні будівництва, копіюванні будівництва, при введенні ІМСС і ІБД реєстраційний номер будівництва вибирається найбільший з реєстраційних номерів трьох підсистем : Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник. При спробі користувача ввести реєстраційний номер, існуючий в одній з перерахованих підсистем, програма видасть повідомлення про помилку.

КОМПЛЕКСНА ПОЗИЦІЯ

У редакції 2.12.0 реалізований подальший розвиток апаратуКомплексних Позицій.

 • Знято обмеження на можливу кількість Початкових параметрів в КП(раніше їх кількість не могла перевищувати 100).
 • Істотно розширений сервіс роботи з Початковими параметрами: в таблицю Початкових параметрів можна вставляти рядки виду рядок-заголовок і рядок-примітка. Рядки-заголовки будуть автоматично пронумеровані; у таблиці Початкових параметрів можна переміщати курсором будь-який Початковий Параметр вгору-вниз і переносити його із зони одного заголовка в зону іншого. При цьому автоматично змінюватимуться відповідні номери Початкових Параметрів і редагуватися формули кошторисних позицій, в яких задіяні Початкові Параметри зі зміненими номерами.
 • Якщо Комплексна позиція піддалася редагуванню, вже будучи вставленою в локальний кошторис, то з'явилася можливість запам'ятовувати таку змінену КП в Списку Комплексних позицій і використати її повторно.
 • При вставці КП в локальний кошторис користувач може вказати, які ціни враховувати в позиціях тіла КП - ті, які запам'ятали в Списку КП, або(якщо подібні ресурси вже є в локальному кошторисі) ціни, задані в локальному кошторисі.
 • При вставці в КП нової позиції з НСІ враховується саме та кількість, яку задає користувач(а не помножене на співвідношення її поточного і початкового будівельних об'ємів).
 • Реалізована можливість копіювання в КП групи виділених користувачем позицій з іншого локального кошторису будь-якої з підсистем із запитом про пріоритет цін ресурсів.
 • При копіюванні в КП групи виділених користувачем позицій з іншого локального кошторису враховується, якому будівельному об'єму відповідає ця група позицій.
 • У тіло КП, що редагується в локальному кошторисі або в Списку КП, можна вставляти фрагменти.
 • За бажанням користувача, в екранному відображенні КП, вставленою в локальний кошторис, можна відключати відображення її заморожених позицій.

НДІ

 • Для пошукових образів НДІ Користувача знято обмеження на відповідність першого або перших двох символів розділу НДІ( окрім С1, С2, До і Ф). Залишилися обмеження по кількості тире, кількості символів між тире і алфавіту символів.
 • Змінені правила формування ПЗ для НДІ Користувача. Структура шифру пошукового образу позиції (норми, ресурсу, довідника матеріалів, прейскурантів) наступна: XХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ, або САХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ, або КХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ, або ФХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ, де: Х - будь-який символ з наступного переліку( цифри 0-9; великі букви російського алфавіту за винятком Ь, Ъ, И ), при цьому нулі після тире погашаються; СА - одна з наступних комбінацій символів : С1 - довідник будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; С2 - ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. К - вироби каталогу штучних виробів; Ф - фрагменти.
 • На екрані перегляду НДІ можна виводити тільки ПЗ або ПЗ і найменування(залежно від ознаки "Додати найменування ПЗ при перегляді НДІ". Цю ознаку можна задати, увійшовши до налаштування інтерфейсу).

ПІДРЯДНИК

 • Введений "Класифікатор виконавців" для підсистеми " Підрядник". При виборі виконавця одночасно вибираються реквізити: код про EДРПOУ, найменування фірми і ПІБ керівника, яке заноситься або в найменування і ПІБ генпідрядника, або в найменування і ПІБ субпідрядника. Для цього в екрані "реквізити будівництва" праворуч від полів введення цих реквізитів є кнопки доступу в Класифікатор.
 • у локальному кошторисі " Підрядника" можливо вводити або копіювати нові позиції, вставляючи їх у будь-яке місце локального кошторису (раніше - тільки в кінець локального кошторису).
 • У Підряднику змінена ідентифікація будівництва. До реєстраційного номера доданий номер періоду і, якщо є,(номер) підперіоду. При переході на наступний період автоматично створюється копія будівництва зі зміненими параметрами ідентифікації(програмно вказується її рік і місяць нового періоду). Ніякого зв'язку між будівництвами різних періодів в Списку будівництв не існує.
 • У підсистемі " Підрядник" виключені з Акту локальні кошториси або виключені з Довідки об'єкти відображаються сніжинкою(замість колишнього синього кольору).
 • У списку будівництв будівництво, що має тимчасову НДІ, відображається синім кольором.

РЕГІОН

 • Змінена структура заголовка текстового файлу для введення регіону - додана ознака мови.

БЛОКИ НАЛАШТУВАННЯ

 • У зв'язку зі змінами в Податковому Кодексі України з 1.01.2013р. відміняються колишні ставки податків в 7 і 10%. Вони замінені, відповідно, на 5 і 7%. Колишні 3% і 5% збережені(3% - для платників ПДВ і 5% - для неплатників ПДВ). Маємо два 5% податку: колишній - для неплатників ПДВ; і новий - для платників ПДВ. Новий 5% податок вводиться замість колишнього 7% податку. Теки з новим 5% податком озаглавлені: BN5 _з_ ПДВ. 7% податок відноситься до неплатників ПДВ( він - замість колишнього 10% ).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК ДАНИХ

 • Починаючи з редакції 2.12.0, обмін даними між різними програмними комплексами реалізований на основі структури ІБД- 4, розробленої авторами ПК АВК- 5 і затвердженій у рамках "Асоціації розробників і розповсюджувачів кошторисних програм". До моменту виходу редакції 2.12.0 обмін даними в повному об'ємі реалізований тільки засновниками Асоціації : "АС-4", "Кошторис ХХI", "Будівельні технології. Кошторис", "АВК-5". Ми сподіваємося, що найближчим часом структурою ІБД 4 скористаються і розробники інших програмних комплексів. З метою збереження спадкоємності, в редакції 2.12.0, окрім введення/виведення ІБД- 4, передбачено тільки введення інформаційних блоків даних в структурі ІБД- 2. У справжній редакції не передбачено введення ІБД, створених ПК АВК 5. Для цих цілей існує можливість введення/виведення інформаційних моделей вартості будівництва.

АУТБОКС

 • Істотно розширений склад інформації, що виводиться в Аутбокс.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів( станом на 01.01.2013 року); рівень заробітної плати робітників, зайнятих в управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів тут врахований той, який прийнятий у Збірці "Ціноутворення у будівництві" №2 лютий 2013 - 2721 грн
 • Внесені усереднені показники провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.01.2013 року);
 • офіційні усереднені коефіцієнти до вартості запчастин і матеріальних ресурсів (Кзч і Км) при розрахунку вартості і трудомісткості робіт по перевезенню будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій.
 • Усереднені ціни на матеріали і устаткування для редакції 2.12.0 представлені станом на 1.01.2013 р. При цьому, порівняно з цінами на 1.01.2008 р., враховано:
 • опубліковані в Ц0 №8 за 2012 р. "Індекс зміни вартості продукції підприємств будматеріалів, виробів і конструкцій" і "Індекс зміни вартості продукції підприємств машинобудування" станом на 1.07.2012 р. рівні, відповідно, 1,65 і 1,60;
 • опубліковані в ЦО №3 за 2013 р. Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 р. станом на липень 2012 р. і на січень 2013 г, такі, що свідчать про те, що усереднені ціни на 1.01.2013 р. залишилися, практично, на рівні 1.07.2012 р.
 • Нормативна база доповнена наступними нормативними документами|: Цінник на пуско-налагоджувальні роботи підприємств чорної металургії; ДСТУ б Д.2.5 Ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи "Мальовничі роботи"(Збірка 27); Зміна №2 до "СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602 : 2005"(Наказ Міністерства палива і енергетики України №323 від 22.06.2009р.). Збірка ТЕ11 доповнена розділом 3; для ТОВ "БМП Планета-міст" включені: СОУ Д- 2.2-5-2009 "Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. Свайні роботи. Облаштування залізобетонних буронабивных паль в стійких грунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer DG - 36"; СОУ б Д.2.2-37194332-001: 2011 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Облаштування залізобетонних буронабивных паль діаметром 1200 мм завдовжки до 30 м в нестійких грунтах II- й групи універсальними буровими установками Юнттан РМ26" і "Виготовлення арматурних каркасів для буронабивных паль". Позиціям присвоєний ПЗ - ЄС; СОУ б Д.2.2-33167472-005: 2012 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Облаштування металевих шпунтовых паль віброзанурювачем MULLER MS - 25113/MS - A260V і MULLER MS - 48/MS - A785V". Позиціям присвоєний ПЗ - ЇМ; СОУ б Д.2.2-33167472-004: 2012 "Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини і механізми для свайних робіт". Для будівельних організацій Державного агентства автомобільних доріг України(Укравтодор) враховані стандарти: "Порядок визначення вартості капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування(державного і місцевого значення) СОУ 42.1-37641918-050 : 2012"; "Правила визначення вартості робіт за експлуатаційним змістом автомобільних доріг загального користування, мостів і інших транспортних споруджень СОУ 42.1-376411918-085 : 2012"; Внесені Зміни №1 до СОУ 45.2-00018112-071 : 2011 "Ресурсні елементні кошторисні норми за експлуатаційним змістом. Автомобільні дороги і мости"; Внесені Зміни №2 до СОУ 45.2-00018112-035 : 2010 "Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости";Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів(станом на 01.12.2012 року);

ІНШІ ФУНКЦІЇ

 • Екран оновлення доповнений кнопкою "Змінити реєстраційні дані". Зміна реєстраційних даних дозволяє ввести новий пароль(для того ж самого коду комп'ютера) в програму АВК5 - без її переустановлення.
 • Цей режим потрібний для установки оновлень, випущених після закінчення терміну дії договору, згідно з яким встановлена ця версія програми АВК5.